Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Polskie Towarzystwo Chemiczne

Oddział Krakowski

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

19 kwietnia 2023
Prof. dr Franc Perdih
University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology
Antidiabetic agents based on zinc and vanadium complexes

22 lutego 2023
Prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków
Prof. dr hab. inż.Jerzy Józef Sobczak
Wydział Odlewnictwa AGH
Tajemnice ciekłego metalu

25 stycznia 2023
dr Aneta Wróblewska 
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi​
Mechanochemia: nowe podejście do otrzymywania związków organicznych​

7 grudnia 2022
dr hab. Aneta Jezierska, prof. UWr
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii
Świat związków aromatycznych opisany metodami chemii obliczeniowej

23 listopada 2022
prof. dr hab. Maciej Szaleniec​
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
Enzymy molibdenowe i wolframowe ​– mój osobisty kamień filozoficzny

19 października 2022
​dr Maria Oszajca
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
S-nitrozotiole w układach biologicznych – synteza i funkcja

20 kwietnia 2022
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec​
Politechnika Krakowska, ​Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Nowoczesne materiały ​do regeneracji układu kostnego​

16 marca 2022
dr hab. Leszek Zaraska, prof. UJ
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
Metody elektrochemiczne w syntezie nanostrukturalnych półprzewodników nieorganicznych –możliwości i wyzwania

26 stycznia 2022
dr hab. Marlena Gryl
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
Benefits and pitfalls of multiple crystal forms –a quantum crystallography perspective

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

5 grudnia 2021
dr hab. Dariusz Matoga, prof. UJ
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
Reaktywne i responsywne sieci metalo-organiczne JUK: od strategii syntezy w kierunku zastosowań

----

16 stycznia 2019
Prof. Wiesław Roth (UJ)
"Transformacje strukturalne i zastosowania materiałów nanowarstwowych."

6 marca 2019
Dr Maciej Guzik (IKiFP PAN)
"Bakteryjne bio-plastiki – produkcja, charakterystyka, zastosowania."

3 kwietnia 2019
dr hab. Maciej Krzystyniak
"Signatures of quantum tunnelling as observed by neutron compton scattering."

----

25 października 2018 (czwartek) godz. 16:00, sala A0-01a Wydział Chemii UJ
"Czy wodór napędzi współczesny transport?”
wykładowca: prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, Prezes SITPChem, Politechnika Warszawska, Filia Płock

25 kwietnia 2018 (środa) godz. 17:00, sala A0-01a Wydział Chemii UJ
"Reaktywne formy tlenu generowane przez halogenowe tetrapirole: mechanizmy i aplikacje."
wykładowca: dr Janusz M. Dąbrowski, Uniwersytet Jagielloński

14 marca 2018 (środa) godz. 17:00, sala A0-01a Wydział Chemii UJ
"Wpływ trwałych zanieczyszczeń organicznych na biomembrany: Badania w układach modelowych."
wykładowca: dr hab. Marcin Broniatowski, Uniwersytet Jagielloński

13 grudnia 2017 (środa) godz. 17:00, sala A0-01a Wydział Chemii UJ
"Barwa, smak i zapach świątecznego stołu oczami chemika."
wykładowca: dr hab. Andrzej Danel, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

8 listopada 2017 (środa) godz. 17:00, sala A0-01a (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Biopoliestry alifatyczne i ich syntetyczne analogi w ochronie zdrowia i środowiska."
wykładowca: dr hab. Grażyna Adamus prof. PAN, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu

31 maja 2017 (środa) godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Efekt magnetokaloryczny w stopach Heuslera na osnowie Ni-Mn."
wykładowca: dr inż. Paweł Czaja, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

28 kwietnia 2017 (środa) godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Nanomateriały na bazie TiO2 jako sensory gazów."
wykładowca: prof. dr hab. inż. Marta Radecka, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

29 marca 2017 (środa) godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Druk 3D w zastosowaniach katalitycznych. Od projektu komputerowego do rozwiązań praktycznych."
wykładowca: dr hab. inż. Piotr Michorczyk, prof. PK, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

1 marca 2017 (środa) godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Witraże. Chemia i konserwacja."
wykładowca: dr Paweł Karaszkiewicz, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

14 grudnia 2016 (środa) godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Innowacje chemiczne w odżywianiu roślin od starożytnej Grecji i Rzymu po czasy współczesne."
wykładowca: dr hab. inż. Jacek Antonkiewicz, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kołłątaja

23 listopada 2016 (środa) godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Kataliza a bezpieczeństwo instalacji nuklearnych."
wykładowca: prof. dr hab. Alicja Drelinkiewicz, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera w Krakowie

19 października 2016 (środa) godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"O świetle, fotomateriałach i aktywacji małych cząsteczek, czyli fotokataliza po krakowsku."
wykładowca: prof. dr hab. Wojciech Macyk, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

18 maja 2016 (środa) godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Fizykochemia powierzchni cieczy w świetle... lasera."
wykładowca: dr hab. Piotr Fita, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
Seminarium organizowane wspólnie z Krakowskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Fizycznego

20 kwietnia 2016 (środa) godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Czym w rzeczywistości oddychamy, czyli aktualne problemy z zanieczyszczeniami powietrza."
wykładowca: prof. dr hab. inż. Adam Grochowalski, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej 

16 marca 2016 (środa) godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
Wokół książki "Maria Skłodowska-Curie i jej kontakty ze środowiskiem krakowskim."
wykładowca: dr Alicja Rafalska-Łasocha, Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii

20 stycznia 2016 (środa), sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Gdy mniej znaczy więcej. Nowoczesne materiały hierarchiczne."
wykładowca: dr hab. Barbara Gil, Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii

16 grudnia 2015 (środa) godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Nanostrukturalne anodowe tlenki metali. Synteza i zastosowania"
wykładowca: dr hab. Grzegorz Sulka, Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii

18 listopada 2015 (środa) godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Reakcje współzależne na przykładzie równowag defektów punktowych w tlenkach metali 3d czystych i domieszkowanych. Historia i nowe możliwości interpretacji."
wykładowca: prof. dr hab. Andrzej Stokłosa, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

28 października 2015 (środa) godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Zastosowanie spektroskopii IR do badań zeolitów."
wykładowca: prof. dr hab. Jerzy Datka, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

20 maja 2015
"Transportery kwasu γ-aminomasłowego (GABA). Cel poszukiwania nowych leków."
wykładowca: dr hab. Katarzyna Kulig prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

22 kwietnia 2015 (środa), godz.17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Fizykochemia w badaniach nad dziedzictwem kultury."
wykładowca: dr hab. Łukasz Bratasz, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Narodowe w Kraków

21 stycznia 2015 (środa), godz.17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Chemia retro. Nowe materiały funkcjonalne z zapomnianych barwników."
wykładowca: prof. dr hab. inż. Adam Proń, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

10 grudnia 2014 (środa), godz.17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Fluktuacje stabilności wiązań chemicznych ujawnione poprzez zastosowanie techniki SIMS."
wykładowca: dr hab. Piotr Cyganik, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

19 listopada 2014 (środa), godz.17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Buckybowls: Synthesis and Supramolecular Chemistry of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons with Curved Surfaces."
wykładowca: prof. Andrzej Syguła, Mississippi State University, Department of Chemistry

22 października 2014 (środa), godz.17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Lekcja od natury: stereoselektywne syntezy de novo cukrów."
wykładowca: prof. dr hab. Jacek Młynarski, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

28 maja 2014 (środa), godz. 17:15, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Termoczułe polimery w hodowli komórek."
wykładowca: dr hab. Barbara Trzebicka, prof. PAN, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

22 maja 2014 (czwartek), godz. 17:45, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Extraordinarily Long 2-Electron - 4-Center (2e-/4c) 2.9-A Carbon-Carbon Bonds. What is a Chemical Bond?"
wykładowca: Prof. Joel S. Miller Department of Chemistry, University of Utah, USA

19 marca 2014 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Miedź ze stanowisk archeologicznych. Obraz badań metaloznawczych i korozyjnych."
wykładowca: dr inż. Aldona Garbacz-Klempka, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

12 marca 2014 (środa), godz. 08:30, sala 22 (Sala Zachodnia) Wydział Chemii UJ
"Development of Core-Shell Hybrid Microspheres."
wykładowca: Prof. Makoto Takafuji, Kumamoto University w Japonii

16 grudnia 2013 (poniedziałek), godz. 17:30, sala 30 Wydział Chemii UJ
"Surface-Enhanced Raman Spectroscopy (SERS) – Theory and Practice."
wykładowca: Prof. John Lombardi, Center for Analysis of Structures and Interfaces (CASI), Department of Chemistry, The City College, The City University of New York

23 października 2013 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Zastosowanie monowarstw lipidowych do badania organizacji molekularnej błon biologicznych."
wykładowca: dr hab. Paweł Wydro, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

12 czerwca 2013 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Akumulatory Ni-Ion o wysokiej gęstości energii."
wykładowca: prof. dr hab. Janina Molenda, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw, Katedra Energetyki Wodorowej

25 kwietnia 2013 (środa), godz. 14:45, sala 22 (Sala Zachodnia) Wydział Chemii UJ
"A far ultraviolet spectroscopy; new instrumentation and potential applications in biology and medicine"
wykładowca: Prof. Yukihiro Ozaki, Uniwersytet Kwansei Gakuin w Japonii

24 kwietnia 2013 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Diagnostyka niedoborów odporności humoralnej i komórkowej."
wykładowca: dr hab. Danuta Kowalczyk, prof. UJ, Uniwersytet Kwansei Gakuin w Japonii

22 kwietnia 2013 (środa), godz. 13:15, sala 22 (Sala Zachodnia) Wydział Chemii UJ
"Near infrared spectroscopy; a new approach to study molecular structures of compounds important to biology, biochemistry, pharmacy and medicine."
wykładowca: Prof. Yukihiro Ozaki, Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii Zakładu Immunologii Klinicznej Polsko-Amerykńskiego Instytutu Pediatrii Collegium Medium UJ

19 kwietnia 2013 (środa), godz. 09:30, sala 22 (Sala Zachodnia) Wydział Chemii UJ
"Surface-enhanced and tip-enhanced Raman scattering; principles, instrumentation, and biological applications."
wykładowca: Prof. Yukihiro Ozaki, Uniwersytet Kwansei Gakuin w Japonii

20 marca 2013 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Inżynieria makromolekularna na powierzchni - wielofunkcyjne szczotki polimerowe."
wykładowca: dr hab. Szczepan Zapotoczny, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

30 stycznia 2013 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Badania oddziaływań neurotransmiterów będących substratami receptorów GPCR z powierzchniami metalicznymi."
wykładowca: dr hab. Edyta Proniewicz, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

14 listopada 2012 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Cienie i blaski pracy toksykologa sądowego na wybranych przykładach."
wykładowca: dr Teresa Lech, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie

7 listopada 2012 (środa), godz. 12:00, Sala B na Wydział Farmacji UJ, posiedzenie organizowane wspólnie z Polskim Towarzystwem Toksykologicznym
"Ramanowska aktywność optyczna - nowe wyzwania eksperymentalne."
wykładowca: dr hab. Andrzej Kudelski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

23 maja 2012
"Monitoring the Antagonist-Protein and Protein-Protein Interactions with NMR Spectroscopy: Inhibitors of the p-53-Mdm2 Interaction."
wykładowca: Prof. dr Tadeusz Holak, Wydział Chemii UJ, Max Planck Institute for Biochemistry, Munich-Martinsried, Germany

18 kwietnia 2012 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Utleniająca degradacja poliolefin do wosków – badania i wdrożenia."
wykładowca: prof. dr hab. inż. Jan Zawadiak, Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

21 marca 2012 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Bioaktywne powłoki formowane na powierzchni polietylenu i poliureatanu."
wykładowca: dr Bogusłw Raichel, Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego, PAN

29 lutego 2012 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"How to distinguish the indistinguishable? Py-GC/MS in forensic science."
wykładowca: dr Jakub M. Milczarek, Wydział Chemii UJ
"Silk degradation - from model samples to historical objects."
wykładowca: mgr Monika A. Koperska, Wydział Chemii UJ
"Why use windows and How to remove VOCs?"
wykładowca: dr Małgorzata M. Zaitz, Wydział Chemii UJ

18 stycznia 2012 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Chleb z powietrza, czyli największy sukces katalizy XX wieku."
wykładowca: dr hab. Andrzej Kotarba, Wydział Chemii UJ

16 listopada 2011 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Kobiety w biochemii."
wykładowca: prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

19 października 2011 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Mikroskopia sił atomowych w zastosowaniach do badań materii miękkiej."
wykładowca: dr hab. Szczepan Zapotoczny, Wydział Chemii UJ

12 października 2011 (środa), godz. 16:30, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Chemical and Toxicity Profiling of piperazines and ATS drugs."
wykładowca: Prof. Mike Cole - Director of Research, Knowledge Transfer and Scholarship, Faculty of Science and Technology, Anglia Ruskin University

11 maja 2011 (środa), godz. 15:00, Sala Audytoryjna Wydział Chemii UJ
"Maria Skłodowska-Curie - kobieta niezwykła, w setną rocznicę przyznania drugiej Nagrody Nobla."
wykładowca: Małgorzata Sobieszczak-Marciniak - Dyrektor Muzeum MSC w Warszawie;
"Nie tylko Maria Skłodowska-Curie..."
wykładowca: prof. dr hab. Barbara Oleksyn, Wydział Chemii UJ;
francuski film fabularny: "Maria Skłodowska-Curie"

27 kwietnia 2011 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Materiały alternatywne w toksykologii klinicznej i sądowej."
wykładowca: prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski, Wydział Chemii UJ

23 marca 2011 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Akademicka platforma skriningowa - poszukiwanie nowych ligandów receptorów ośrodkowego układu nerwowego."
wykładowca: dr hab. Andrzej J. Bojarski, prof IF, Polska Akademia Nauk, Instytut Farmakologii, Kraków

19 stycznia 2011 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Ropa naftowa- polityka wielkich mocarstw wczoraj i dziś."
wykładowca: dr Jan Gawlik

17 stycznia 2011 (poniedziałek), godz. 9:00, aula AGH al. Mickiewicza 30, budynek A-0
"Reinventing Chemistry."
wykładowca: Prof. George M. Whitesides, Harvard University

17 stycznia 2011 (poniedziałek), godz. 10:00, aula AGH al. Mickiewicz 30, budynek A-0
"Nanoscience and Nanotechnology."
wykładowca: Prof. George M. Whitesides, Harvard University

17 listopada 2010 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Warunki rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce."
wykładowca: Wojciech Lubiewa-Wieleżyński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

18 listopada 2010 (czwartek), godz. 11:00, sala 22 (Sala Zachodnia) Wydział Chemii UJ
"Vibratinal spectroscopic study of biomolecules at interfaces."
wykładowca: dr Ilia Ignatiev, Institute of Chemistry of Center for Physical Sciences and Technology, Vilnius, Lithuania

20 października 2010 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Pazmonowe nanostruktury hybrydowe."
wykładowca: dr hab. Sebastian Maćkowski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki

9 czerwca 2010 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Wpływ środowiska na płodność człowieka."
wykładowca: dr hab. Leopold Śliwa, CMUJ - Zakład Biologii Rozwoju Człowieka, PK-Instytut Chemii i Technologii

21 kwietnia 2010 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Badanie mikro-uszkodzeń powierzchni polichromowanych w celu opracowania najlepszej strategii ochrony dzieł sztuki."
wykładowca: dr Michał Łukomski, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

24 marca 2010 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Zastosowanie spektroskopii powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana do badań neuroprzekaźników z rodziny bobezyn."
wykładowca: dr Edyta Podstawka, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

10 lutego 2010 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Idź złoto do złota a my Polacy kochamy się w srebrze - słów kilka o niezwykłych własnościach związków dwuwartościowego srebra."
wykładowca: dr hab. Wojciech Grochala, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

16 grudnia 2009
"Od przypadkowych odkryć do masowej produkcji syntetycznych polimerów."
wykładowca: dr hab. Ewa Witek, Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński

18 listopada 2009 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Projektowanie potencjalnych leków w terapii choroby Alzhaimera."
wykładowca: prof. dr hab. Barbara Malawska, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UJ 

3 czerwca 2009
"Dlaczego myślimy..."
wykładowca: prof. dr hab. Jerzy Vetulani, Instytut Farmakologii PAN

27 maja 2009 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Termoizolacyjne materiały poliuretanowe nowej generacji."
wykładowca: dr inż. Aleksander Prociak, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej

29 kwietnia 2009 
"Zastosowanie dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych w badaniach materiałów."
wykładowca: doc. dr hab. inż. Marek Faryna, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

20 kwietnia 2009 (poniedziałek), godz. 16:00, sala 30 Wydział Chemii UJ
"Badanie struktury warstw lipidowych metodami rozpraszania neutronów i promieni X."
wykładowca: dr Jarosław Majewski, Centrum Razpraszania Neutronów z Los Alamos USA

1 kwietnia 2009 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Teoria defektów punktowych-komentarze i uzupełnienia. Wyznaczanie diagramów defektów w tlenkach."
wykładowca: prof. dr hab. Andrzeja Stokłosa, Wydział Chemiczny Politechniki Krakowskiej

4 marca 2009 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Polski przemysł chemiczny na tle rozwoju przemysłu światowego."
wykładowca: prof. dr hab. Edgar Bortel, Wydział chemii UJ

21 stycznia 2009 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Hiperrozgałęzione poliestry."
wykładowca: prof. dr hab. Henryk Galina, Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej

11 grudnia 2008 (czwartek), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Elektronika molekularna - spojrzenie chemika."
wykładowca: prof. dr hab. Adam Proń, Laboratorium Elektroniki Molekularnej, Organicznej i Hybrydowej, CEA Grenoble, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

5 listopada 2008 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Biopaliwa - prawda i mity."
wykładowca: prof. dr hab. Piotr Tomasik, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Chemii

27 października 2008 (poniedziałek), godz. 17:00, Sala Audytoryjna, Wydział Chemii UJ
"Samoorganizacja struktur dysypatywnych w róznych dziedzinach nauki i życia społecznego."
wykładowcy: prof. Ryszard Tadeusiewicz, dr hab. Andrzej Urbanik, prof. Rudolf Klimka, prof. Wojciech Froncisz i prof. Stanisław Hodorowicz

22 października 2008 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Synchrotron - nowy wymiar polskiej nauki."
wykładowca: dr hab. Edward Görlich, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

19-20 września 2008 Wydział Chemii UJ
ICTchem2008 - Technologie Informacyjne dla Chemików 

14 maja 2008 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Filmy polielektrolitowe jako wielofunkcyjne materialy dla nanotechnologii."
wykładowca: doc. dr hab. Piotr Warszyński, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

16 kwietnia 2008 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Dr. Jekyll i Mr. Hyde."
wykładowca: prof. dr hab. Jerzy Silberring, Wydział Chemii UJ

26 marca 2008 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Kosmochemia."
wykładowca: dr hab. Janusz Szklarzewicz, Wydział Chemii UJ

16 stycznia 2008 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
Premierowy pokaz filmu dokumentalnego: "Chemia Życia L. H. Sternbacha."
autorzy: Bogusław Sławiński, Adam Cieślak - Archiwum UJ

12 grudnia 2007 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Czy można grać w ping-ponga cieczą?"
wykładowca: prof. dr hab. Jerzy Kapko, Politechnika Krakowska

26 listopada 2007 (poniedziałek), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Na pograniczu biologii i chemii, czyli kilka historyjek z morałem."
wykładowca: prof. dr hab. Paweł Kafarski, Prezes Zarzadu Glownego PTCh, Politechnika Wrocławska

24 października 2007 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Sterowanie procesami przeniesienia ładunku i przekazania energii w fotokatalizie heterogenicznej."
wykładowca: dr Wojciech Macyk, Wydział Chemii UJ

18 czerwca 2007 (poniedziałek), godz. 10:30 - 16:00, Wydział Chemii UJ
Wykorzystanie technologii informatycznych w dydaktyce chemii na poziomie szkoły wyższej 

25 maja 2007 (piątek), od godz. 12:15, Aula Wydziału Chemii UJ
II Sesja Prac Badawczych Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prace wyróżnione:
Joanna Loch, Katarzyna Kurpiewska, Krzysztof Lewiński - Nagroda O/Krakowskiego PTChem
"Wpływ mutacji na stabilność struktury białek z rodziny rybonukleaz."
Jakub Lewandowski, Jacek Korchowiec - Nagroda Dziekana Wydziału Chemii UJ
"Zastosowanie szybkich multipoli w metodzie elongacji z obcięciem macierzy Fock'a".
Jagoda Kuczara, Michał Woźniakiewicz - Nagroda Naukowego Koła Chemików ufundowana przez PWN
"Oznaczanie wybranych leków psychotropowych w materiale biologicznym techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)."
Jakub Lewandowski, Jacek Korchowiec - Nagroda Sekcji Studenckiej PTChem
"Zastosowanie szybkich multipoli w metodzie elongacji z obcięciem macierzy Fock'a."

23 maja 2007 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Spektroskopia ramanowska na pograniczu chemii i biologii."
wykładowca: dr Małgorzata Barańska, - Wydział Chemii UJ

18 kwietnia 2007 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Projektowanie nanostrukturalnych katalizatorów kontaktowych dla potrzeb wybranych procesów konwersji węglowodorów."
wykładowca: dr Piotr Kuśtrowski, Wydział Chemii UJ

21 marca 2007 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Collegium Chemicum UJ
"Zastosowanie metod analizy termicznej w badaniach ciał stałych."
wykładowca: dr Marcin Molenda, Wydział Chemii UJ

10 stycznia 2007 (środa)
"Usuwanie NOx na różnorodnych materiałach mikro- i mezoporowatych."
wykładowca: prof. dr hab. Roman Dziembaj, Wydział Chemii UJ

13 grudnia 2006 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Właściwości krystalochemiczne i struktura elektronowa a mechanizm utleniania siarczków metali."
wykładowca: dr hab. Paweł Nowak, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

13 października 2006 (piatek), godz. 12:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
"Wprowadzenie do utylizacji biogazu na składowiskach odpadów komunalnych."
wykładowca: dr hab. Konrad Szafnicki, Ecole des Mines de Saint-Etienne (France)

7 czerwca 2006 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) WCh UJ
"Optymalizacja oczyszczania ścieków przemysłowych (galwanizernie) przez  zastosowanie symulacji reaktorów typu CFSTR"
wykładowca: dr hab. Konrad Szafnicki, Ecole des Mines de Saint-Etienne (France)

24 maja 2006 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) WCh UJ
"Ochrona zabytków drewnianych - fizykochemia procesów niszczenia  i metody zapobiegania."
wykładowca: dr Łukasz Bratasz, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

26 kwietnia 2006 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) WCh UJ
"Chemia w konserwacji zabytków."
wykładowca: dr Paweł Karaszkiewicz, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych, Kraków

24 marca 2006 (piątek),godz. 9:00, sala 15 (Sala Wschodnia) WCh UJ
"Some Thoughts on Chemical Evolution."
wykładowca: Prof. Dr. Wolfgang Weigand, Friedrich-Schiller-Universitaet Jena, Institut fuer Anorganische und Analytische Chemie

1 marca 2006, godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) WCh UJ
"Termodynamika wodnych roztworów elektrolitów.:
wykładowca: dr hab. Tadeusz Michałowski, prof. PK, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej

27 stycznia 2006 (piątek), godz. 10:15, sala 30 WCh UJ
"Advanced Porous Materials: Synthesis and Applications.:
wykładowca: prof. Jiri Cejka, J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic

11 stycznia 2006, godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) WCh UJ
"Jak powiązać termodynamikę z krystalochemią - właściwości tlenków metali."
wykładowca: prof. dr hab. Andrzej Stokłosa, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej

1 grudnia 2005, godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) WCh UJ
"Molekularne hybrydy nanokryształów półprzewodników nieorganicznych i polimerów przewodzących - synteza, właściwości i zastosowanie."
wykładowca: prof. dr hab. Adam Proń, Laboratorium Elektroniki Molekularnej, Organicznej i Hybrydowej, CEA Grenoble i Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

1 czerwca 2005, godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) WCh UJ
"Wolne rodniki w polimerach i układach biologicznych: Obrazowanie metodą EPR."
wykładowca: dr Krzysztof Kruczała, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

23 lutego 2005, godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) WCh UJ
"Teoretyczne badania procesów polimeryzacji olefin katalizowanych kompleksami metali przejsciowych."
wykładowca: dr hab. Artur Michalak, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

24 listopada 2004, godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) WCh UJ
"Fotoelektroliza wody jako niekonwencjonalne źródło energii."
wykładowca: dr hab. inż. Marta Radecka, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

26 maja 2004
Posiedzenie naukowe z udziałem gości z SITPChem Oddział Oświęcim
"Wpływ koalescentów na wybrane właściwości powłok polimerowych."
referat dr Piotra Mikołajewicza - Firma Chemiczna Dwory S.A.

"Nowa jakość kauczuków butadienowo-akrylonitrylowych produkcji F.Ch. Dwory S.A.
referat mgr inż. Piotra Ogiegło - Firma Chemiczna Dwory S.A.

"Modyfikatory udarności i przetwórstwa PCV."
referat mgr inż. Elzbiety Eherefeld oraz mgr inz. Wandy Sporysz - OBRKiTW

"Kauczuki proszkowe - materiał do otrzymywania kompozytów."
referat dr inż. Adama Tarniowy - OBRKiTW

21 kwietnia 2004
"Katalityczny kraking fluidalny i jego znaczenie wśród procesów rafineryjnych."
wykładowca: dr hab. Mirosław Derewiński, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

21 stycznia 2004
"Molekularne bramki logiczne."
wykładowca: dr Konrad Szaciłowski, Wydział Chemii UJ

17 grudnia 2003 r.
"Krakowska szkoła chemii koordynacyjnej. Rys historyczny."
wykładowca: prof. dr hab. Zofia Stasicka, Wydział Chemii UJ

19 listopada 2003 r.
"Zegary minionego czasu. Datowanie, identyfikacja i odczytywanie śladów przeszłości metodami spektroskopowymi."
wykładowca: dr hab. Zbigniew Sojka, Wydział Chemii UJ

29 października 2003 r.
"Chemia czy mineralogia krzemianów?"
wykładowca: prof. dr hab. Mirosław Handke

4 czerwca 2003 r.
"Perspektywy rozwoju chemii zeolitów."
wykładowca: prof. dr hab. Jerzy Datka, Wydział Chemii UJ

11 czerwca 2003 r.
"Klinika papieru czyli o diagnostyce i skutecznych metodach leczenia książek."
wykładowca: dr Tomasz Łojewski, Wydział Chemii UJ

23 kwietnia 2003 r.
"Chemia w technice rakietowej."
wykładowca: dr hab. Janusz Szklarzewicz, Wydział Chemii UJ

19 marca 2003 r.
"Rola syntetycznych polimerów wodorozpuszczalnych we  współczesnym przemyśle."
wykładowca: prof. dr hab. Edgar Bortel, Wydział Chemii UJ

19 lutego 2003 r.
"Europejskie granty edukacyjne – SOCRATES i Leonardo da Vinci: nowe możliwości dla środowiska chemicznego."
wykładowca: doc. dr hab. Marek Frankowicz, Wydział Chemii UJ

27 listopada 2002 r.
"Magnesy molekularne."
wykładowca: dr hab. Barbara Sieklucka, Wydział Chemii UJ

24 kwietnia 2002 r.
"Biomateriały w leczeniu tkanki chrzęstnej."
wykładowca: prof. dr hab. Stanisław Błażewicz - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza

20 marzec 2002 r.
"Biomechaniczne aspekty stosowania implantów kompozytowych."
wykładowca: dr hab. inż. Jan Chłopek, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza

20 lutego 2002 r.
"Szkła bioaktywne."
wykładowca: prof. dr hab. inż. Maria Borczuch-Łączka, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

16 stycznia 2002 r.
"Bioceramika oparta o fosforany wapnia."
wykładowca: dr hab. inż. prof. AGH Anna Ślósarczyk, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH

12 grudnia 2001 r.
"Biomateriały - substytuty tkanki kostnej."
wykładowca: prof. dr hab. Regina Kijkowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska

21 listopada 2001 r.
"Materiały dla Inżynierii tkankowej."
wykładowca: dr inż. Marta Błażewicz, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH

24 października 2001 r.
"Medyczne aspekty chemii i fotochemii kompleksów metali d-elektronowych."
wykładowca: dr hab. Grażyna Stochel, Wydział Chemii UJ