Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Polskie Towarzystwo Chemiczne

Oddział Krakowski

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Działalność Oddziału Krakowskiego PTChem

  1. Organizacja comiesięcznych wykładów popularno-naukowych połączonych z dyskusją. Spotkania odbywają się w salach wykładowych Wydziału Chemii UJ, przy ul. Gronostajowej 2 w środy o godz. 17:00.
  2. Dofinansowywanie wyjazdów konferencyjnych młodych naukowców - studentów i doktorantów.
  3. Współorganizacja Sesji Prac Badawczych Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  4. Organizacja ogólnopolskich Zjazdów Polskiego Towarzystwa Chemicznego (ostatni raz w 2018 roku).